Baizzat Gharaane

“Apna Sar Oncha Rakho k Tum kisi se nahi Darte,
Lekin Apni Nigaahain Neechi rakho ta k pata chale k Tum ek Baizzat Gharaane se Talluq rakhte ho”.