*Subha Bakhair!*

*Subha Bakhair!*
Is Yaqeen K Sath K “REHMAAN” ne Reham ker diya hay
“KAREEM” ne Karam ker diya hay
“RAZZAQ” ne Rizq likh diya hay
“SAMEE” ne duaein sun li hain
“BASEER” ne ashk-e-nadamat dekh liay hain
“GHAFFAR” ne Maghfirat ker di hay
“QUDDOOS” ne Pak ker diya hay
ek naye ehad se ek nai Subha Mubarak…